Basketbalová show pre všetkých!
Basketball Show For Everyone!

Basketbalová show pre všetkých!
Basketball Show For Everyone!

Nezabudnuteľný program pre Vaše podujatie!

Volám sa Martin Leco a moju basketbalovú show je možné prispôsobiť pre všetky vekové kategórie a podujatia. Súčasťou vystúpení je zapájanie publika a množstvo zábavných rekvizít. Spestrite Vaše podujatie trikmi s basketbalovými loptami, žonglovaním či horiacou loptou, ktoré urobia Váš program nezabudnuteľným!

Vystúpenie odporúčam na: firemné akcie, eventy, detské akcie, školy, plesy, oceňovanie športovcov roka, dni mesta, dni obce, deň detí, športové akcie (zápasy, turnaje), silvestrovské oslavy, festivaly, tematické akcie, teambuildingy, svadby, oslavy a rôzne iné.

Teším sa na spoluprácu!

Martin Leco

Unforgettable Program For Your Event!

My name is Martin Leco and my basketball show can be adapted for audience of all ages and events. The performance includes involvement of the audience and many entertaining props. Brighten up your event with basketball tricks, juggling or fireball that can make your program unforgettable!

Performances are recommended to: corporate events, events for children, schools, balls, rewarding athletes ceremonies, city and village festivals, children’s day, sports events (matches and tournaments), New Year’s Eve celebrations, music festivals, thematic events, teambuildings, weddings, birthday parties and many more.

I am looking forward to our cooperation!
Martin Leco

Objednajte si show

Book Your Show

Martin Leco
Basketball Magician

Tel.: +421 949 442 909
E-mail: martin.leco@gmail.com

Martin Leco — Basketball Magician | Web stránka používa Cookies | Dizajn a realizácia: Mgr. art. Viktor Javorek

Nastavenie cookies